HAKKIMDA

5e262dce72922e9a48d95f97db9c20b7_1689459137

Seda Serhatlioglu, RM, MSc, PhD

CEO and Co founder

MidwifeVoice.com’a hoş geldiniz! Ben Seda, 10 yıllık bir akademik geçmişe ve gebelik, doğum ve doğum sonrası yolculukları boyunca kadınları güçlendirme tutkusuna sahip deneyimli bir ebeyim.

Eğitim

Lisans : Ebelik Marmara Üniversitesi, Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu, 2011
Y.Lisans : Ebelik  Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
Doktara : Ebelik İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021

deneyim

Ebe 

Antalya Kaş Toplum Sağlık Merkezi,
Çukurbağ Sağlık Evi 2011-2013


Araştırma Görevlisi 

Karabük Üniversitesi, Sağlık
Yüksekokulu, Ebelik Bölümü 2013-2015


Araştırma Görevlisi

Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Ebelik Bölümü 2015-2019


Öğretim Görevlisi

Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Ebelik Bölümü 2019-2021


Doktora Sonrası Araştırmacı
(Doktora Sonrası)

Kopenhag Üniversitesi, Kadın, Çocuk ve Aile Sağlığı
Disiplinlerarası Araştırma Birimi 2021-


Dr. Öğretim Üyesi 

Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü 2022- 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)


 1. Göncü Serhatlıoğlu, S., Karahan, N., Hollins Martin, C. J., & Martin, C. R. (2018). Construct and content validity of the Turkish Birth Satisfaction Scale–Revised (T-BSS-R). Journal of reproductive and infant psychology, 1-11.
 2. Keser Özcan N, Boyacıoğlu N, Güdücü N, Göncü Serhatlıoğlu S, Yıldırım E, Koc M, Bingol B. (2019). Turkish midwifery students’ fear of delivery process. J Caring Sci. 2019; 8 (3): 121-27. doi:10.15171/jcs.2019.018.
 3. Göncü Serhatlıoğlu, S., Kaya N., (2018). Ebe Gözüyle Adölesan Gebeliklere Etik Yaklaşım, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(3), 503-508.
 4. Göncü Serhatlıoğlu, S., Artan T., (2018). Yaşlılarla Etkili İletişim, Atlas journal international referees indexed journal in social science, 4(12), 938-943.
 5. Göncü Serhatlıoğlu, S., Karahan, N., (2018). Doğum Memnuniyeti ve Etkileyen Faktörler, Uluslarası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, DOI:10.17367/JACSD.2018.1.8
 6. Yilmaz E., & Serhatlioğlu S. G. (2020). Relaktasyon süreci farkındalığı. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 105-110.
 7. Göncü Serhatlıoğlu S, Göncü N. (2020). COVID-19 ve Aile Planlaması Hizmetlerine Yansımaları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 2(3), 184-191.
 8. Göncü Serhatlıoğlu S, Gençtürk N. (2020). Türkiye’de Ebe ve Hemşirelerin Kendi Kendine Meme Muayenesi ile İlgili Yaptığı Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6(3): 367-379.
 9. Serhatlıoğlu S. G., & Dolgun, G. The overview of postgraduate thesis within the department of midwifery site (2004-2017) in Turkey. Journal of Health Sciences and Medicine, 2(2), 44-48.
 10. Göncü Serhatlıoğlu S, Yılmaz E (2020). Nedir bu Tandem Emzirme?, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (12), 433-442.
 11. Serhatlıoglu S., (2022). Telelactation with Increased Visibility During Pandemic Process Fenerbahce Unıversıty Journal of Health Sciences, 2 (2), 506-514.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. C. Martin, S. Serhatlıoğlu, N. Karahan, and C. H. Martin, “The measurement characteristics of the Turkish version of the Birth Satisfaction Scale Revised,” presented at the British Psychobiology Society Annual Scientific Conference, 2018.

2. C. Martin, S. Serhatlıoğlu, N. Karahan, and C. H. Martin, The measurement characteristics of the Turkish version of the Birth Satisfaction Scale Revised,” presented at the Society for Reproductive and Infant Psychology 38th Annual SRIP Conference Programme, 2018.

3. Göncü S, Erdoğan D, Diyarbakırlıgil P, Kahyacık G, Keskin F, Karahan N (2014). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kız Öğrencilerin Genital ve Menstruel Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi, 1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Eskişehir (Poster Bildiri).

4. Göncü S, Çam S, Yenice N, Karakoç Y, Karahan N (2014). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Namus Algısı, 1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Eskişehir

5. Göncü S, Karahan N. (2014). Doğumun ikinci evresinin Yönetiminde Kanıt Temelli Yaklaşımlar ve Kanıt Düzeyleri, 1.Ege Doğum ve Ebelik Kongresi, 21-22 Mart 2014, İzmir (Poster Bildiri)

6. Göncü S., Karahan N., Kılınç S., Erdoğan D., Acısu G., (2015) Gebelerde Prenatal Distres Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Sözel Bildiri)

7. Er C., Börekçi A., Göncü S. (2016). Gebelikte Folik Asit Eksikliğinin Olası Sonuçları, 2 .Ege Doğum ve Ebelik Kongresi, İzmir (Poster Bildiri)

8. Göncü S., Karahan N., Koyuncu S., M., Yılmaz B., Keskin F., (2015) Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Tercihleri ve Nedenlerinin Belirlenmesi, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Sözel Bildiri)

9. Göncü S., Karahan N., Kul A., Çelik İ., (2015). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Durumları, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Poster Bildiri)

10. Göncü S., Karahan N., Kul A., Özkan F., Zambak S., Küçükömeroğlu S., Kartal B N., (2015). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Sözel Bildiri)

11. Göncü S., Karahan N., Kul A., Karaboyun M., Güler H., Aksoy H., Dursunlar H., (2015). Karabük Üniversitesi’nde Çalışan Akademisyenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Sözel Bildiri)

12. Göncü S., Karahan N., Kul A., Yılmaz E., Börekçi A., Pörtlek G., İzci N., (2015). Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Premenstruel Sendrom Görülme Sıklığı, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Poster Bildiri)

13. Göncü S., Karahan N., Kul A., Azman G., Ersin B., Temur B., Er C., (2015). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Poster Bildiri)

Kul A., Göncü S., Karahan N., Soyer Z., Akça B., Doğan S., (2015). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Değerlendirilmesi, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Poster Bildiri)

15. Kul A., Göncü S., Karahan N., Özdamar M., Yüksel Y., Erdem M., (2015) Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kız Öğrencilerinin Doğum Şekillerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Sözel Bildiri)

16. Kul A., Göncü S., Karahan N., Kahyacık G., (2015). Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi, 6. Ulusal ve 2. Uluslarası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul (Poster Bildiri)

17. Göncü S., Karahan N. (2016) Doğum Memnuniyet Ölçeği Kısa Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 25-26- Şubat 2016, Antalya (Sözel Bildiri)

18. Börekçi A., Er C., Göncü S., (2016). Gebelikte Folik Asit Eksikliğinin Olası Sonuçları, 2. Ege G-ebelik ve Doğum Kongresi, 4-6 Mayıs, 2016, İzmir (Sözel Bildiri)

19. Börekçi Aslıhan, Göncü S., (2016). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Aile Planlaması Hizmetlerinden Faydalanabilmelerinin Önündeki Engellerin Temeli ve Türkiye Ekonomisine Etkisi, 1. Ulusal Safranbolu Ekonomi Öğrencileri Kongresi, 22-23-24 Mart, Karabük (Sözel Bildiri)

20. Yılmaz Elif, Göncü S., (2016). Medya kadın sağlığını etkiler mi?, Ulusal Safranbolu Ekonomi Öğrencileri Kongresi, 22-23-24 Mart, Karabük (Sözel Bildiri)

21. Karahan N, Afacan M, Serhatlioğlu S, Şimar S., (2018). Gebelerin Sigara Kullanımının Bebeğin Doğum Tartısı ile İlişkisi, 6.Uluslarası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe-Çocuk-Beslenme Kongresi

22. Karahan N, Serhatlioğlu S, Afacan M, Şimar S., (2018) Gebelerin Beslenme Özelliklerinin Anemi ile İlişkisi, 6.Uluslarası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe-Çocuk-Beslenme Kongresi

23. Serhatlioğlu S, Karahan N, Hayat Öktem Ö, Işik M (2018) Karabük İlindeki Kadınların Doğum Memnuniyetleri, 5. Uluslarasi 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

24. Serhatlioğlu S, Karahan N, Turgan S S, Işık M., (2018). Ebelik Bölümü 1.Sınıf ve 4.Sınıf Öğrencilerinin Doğum Algılarının Belirlenmesi, 5. Uluslarasi 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

25. Karahan N, Aydin R, Göncü S (2018). Sevgi İle Dokunmanın Mucizevi Etkileri Refleksoloji ve Ebelik, 3.Uluslararasi 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara.

26. Göncü S, Karahan N, Aydin R., (2018). Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Kadınların Sosyal Destek Gereksinimi. 3.Uluslararasi 4. Ulusal Ebelik Kongresi

27. Karahan N, Aydin R, Göncü S., (2018). Sende Dinle: Yüksek Riskli Gebeliklerde Stresle Başetmede Müzikle Terapinin Etkisi. 3.Uluslararasi 4. Ulusal Ebelik Kongresi

28. Serhatlıoğlu, S., & Özcan, N. (2018). Biz Hamileyiz Couvade Sendromu Ve Ebelik. 5. Uluslarası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

29. Serhatlıoğlu, S., Afacan, M., & Ünlü, V. (2018). Pasif İçiciliğin Fetüse Yansımaları, 5. Uluslarası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

30. Serhatlıoğlu, S., & Börekci, A. (2018). Erkek Öğrenci Bakışıyla Kadının Çalışması Nitel Bir Çalışma. 5.Uluslarası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

31. Serhatlıoğlu, S., & Kaya, N. (2018). Ebe Gözüyle Adölesan Gebeliklere Etik Yaklaşım. 5. Uluslarası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

32. Serhatlıoğlu, S., & Ar, A. (2018). Pseudocyesis Yalancı Gebelik . 5. Uluslarası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

33. Serhatlıoğlu, S., Işık, M., & Kapucu, B. (2018). Emzirmemek Varlık İçinde Yokluk. 5. Uluslarası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

34. Yılmaz, E., & Serhatlıoğlu, S. (2018). Genital Hijyen Uygulamalarında Medya Şimdi Reklamlar. 5. Uluslarası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

35. Börekci, A., & Serhatlıoğlu, S. (2018). Otto Rank In Doğum Travması Kuramı Üzerine Bir Çalışma. 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, Amasya

36. Yılmaz, E., & Serhatlıoğlu, S. (2018). Babalık Rolüne Geçişte Bebek Bakımının Önemi. 5. Uluslarası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3-5 Mayıs, 3-5 Mayıs, Amasya

37. Karahan N., Göncü S., Afacan M., Şimar S., (2018) Gebelerin Beslenme Özelliklerinin Anemi ile İlişkisi, 6.Uluslarası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe-Çocuk-Beslenme Kongresi, 14-18 Mart 2018, Antalya/Türkiye

38. Karahan N., Göncü S., Afacan M., Şimar S., (2018) Gebelerin Sigara Kullanımının Bebeğin Doğum Tartısı ile İlişkisi, 6.Uluslarası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün GeBE-Çocuk-Beslenme Kongresi, 14-18 Mart 2018, Antalya/Türkiye

39. Göncü Serhatlıoğlu S., Gençtürk N. (2018). “Türkiye’de Bulunan Üniversitelerin Ebelik Bölümü Açısından İncelenmesi: Durum Analizi, 1. Uluslararasi, 2. Ulusal Istanbul Ebelik Günleri Kongresi, 26-28 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye. (Sözel bildiri)

40. Göncü Serhatlıoğlu S., Dolgun G., (2018). Türkiye’de Ebelik Anabilim Dalinda Yapilan (2004-2017) Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi, 1. Uluslararasi, 2. Ulusal Istanbul Ebelik Günleri Kongresi, 26-28 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye. (Sözel bildiri)

41. Göncü Serhatlıoğlu S., Kızılkaya T., (2018). Emzirme ve Osteoporoz Iliskisi, 1. Uluslararasi, 2. Ulusal Istanbul Ebelik Gunleri Kongresi, 26-28 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye.

42. Göncü Serhatlıoğlu S., Ar A., (2018). Ülseratif kolitte gebelik ve doğum, 1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, 26-28 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye

43. Göncü Serhatlıoğlu Seda, Karahan Nazan, Hayat Öktem Öznur, Işık Merve (2018) Karabük İlindeki Kadınların Doğum Memnuniyetleri, 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs, Amasya

44. Göncü Serhatlıoğlu Seda, Karahan Nazan, Turgan Selin Sıla, Işık Merve (2018). Ebelik Bölümü 1.Sınıf ve 4.Sınıf Öğrencilerinin Doğum Algılarının Belirlenmesi, 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs, Amasya

45. E. Yılmaz ve S. Serhatlıoğlu, (2019) “Relaktasyon Sürecinde Ebeler,” 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6-9 Kasım, Ankara (Sözel Bildiri)

46. Serhatlıoğlu S.,, “Emzirme sürecinde sigara kullanımının sürece ve yenidoğan üzerine etkileri,” 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6-9 Kasım, Ankara (Poster Bildiri)

47. Serhatlıoğlu S., ve N. Karahan, “Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri ve Flört Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,” 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6-9 Kasım, Ankara (Sözel Bildiri).

48. Serhatlıoğlu S., ve N. Göncü, “ Kime Benziyor Değil Kime Benzesin Devrimi CRISPR Teknolojisi İle Gen Düzenleme,” 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6-9 Kasım, Ankara (Sözel Bildiri).

49. N. Özcan, N. E. Boyacıoğlu, N. Güdücü, S. Serhatlıoğlu, E. Yıldırım, and F. Bingöl, “Ebelik Öğrencilerinin Doğum Yaptırma Korkusu, 1. Uluslararası, 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, 2018 (Sözel Bildiri).

50. Serhatlıoğlu S., ve E. Yılmaz, “Nedir bu Tandem Emzirme ,” 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, 6-9 Kasım, Ankara (Sözel Bildiri)

51. Serhatlıoğlu S., Gençtürk N. (2020) Meme başı çatlaklarının önlenmesi ve tedavisinde yeni bir alternatif: balmumu, Anadolu Ebeler Derneği Online Kongresi, 2020 (Sözel Bildiri)

52. Serhatlıoğlu S. (2021). Emzirme Tanımlarında Uluslararası Tutarlılık, 1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi (Online Emzirme)

53. Serhatlıoğlu S. (2021). Uluslararası Mama Kodu Yasası nedir, ne değildir? 1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi (Online Emzirme)

54. Serhatlıoğlu S., Gençtürk N. (2021) Doğum sonu dönemde meme başı çatlağı oluşumunun önlenmesinde kullanılan balmumu içerikli bariyer ve anne sütünün etkinliğinin değerlendirilmesi- Randomize Kontrollü Deneysel Araştırma, 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 11-14 Kasım 2021 (Çevrim içi kongre)

55. Aydın R., Serhatlıoğlu S. (2021) Covid 19 Pandemi Sürecinde Ebelik Bölümü Öğretim Elemanlarinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Görüşleri, 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, 11-14 Kasım 2021 (Çevrim içi kongre)

56. Serhatlıoğlu S. (2022) Avrupa Ülkelerinde Emzirmede Kültüre Duyarlı Yaklaşımlar, 2. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, 2022 (Tam metin bildiri)

57. Yılmaz E., Serhatlıoğlu S. (2022) Kültürel Bağlamda Emzirme Davranışı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi, 2. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, 2022 (Tam metin bildiri)

58. Serhatlıoğlu S. (2022) Pandemi Sürecinde Maternal Obsesif Kompülsif Bozukluğun Emzirme Üzerine Etkisi, 2. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, (Sözel Bildiri)

59. Serhatlıoğlu S. (2022) Az Bilinen Bir Konu ‘Emzirmekten Tiksinme ve Ajitasyon’: Olgu Sunumu, 2. Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi, (Sözel Bildiri)

60. Serhatlıoğlu S., (2022). Danimarka’da Ebelik ve Ebelik Eğitimi, 1. Uluslararası Sivas Ebelik Kongresi, 2022 (Sözel sunum)

61. Yılmaz E., Işık M., Serhatlıoğlu S. (2022). Yenidoğan Cilt Bütünlüğünün Korunması ve İyileştirilmesinin Önemi, 1. Uluslararası Sivas Ebelik Kongresi, 2022 (Sözel sunum)

62. Citil E.T., Serhatlıoglu S., Canbay F. (2022). Birth Satisfaction And Affecting Factors in Turkey: Systematic Review and Meta-Analysis, The International Normal Labour and Birth Research Conference, Aarhus, Denmark

63. Serhatlıoglu S., Kızılkaya T. (2022). Aqualitative analysis of midwifery students’ persfective about Women-Centred Midwifery Care in Turkey: A preliminary study, The International Normal Labour and Birth Research Conference, Aarhus, Denmark

Emzirme eğitimi, relaktasyon, tandem emzirme, doğum memnuniyeti ve gebelik yogası dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uzmanlığım bulunmaktadır. Kadınları benzersiz annelik yolculukları sırasında desteklemede bu yönlerin her birinin inceliklerini ve önemini biliyorum. Yaklaşık 6 yıldır yüzlerce anneye emzirme eğitimi ve danışmanlığı hizmeti sundum ve onların bebekleriyle başarılı bir emzirme süreci geçirmeleri için bilgi ve becerilerle donatılmasını sağladım.

Akademik hayata başlamadan önce, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Kaş Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı Çukurbağ Sağlıkevi’nde saha deneyimi kazandım. Gebelik ve doğum sonrası dönemdeki kadınlarla yakından çalışarak kapsamlı, şefkatli ve bireyselleştirilmiş kadın merkezli ebelik bakımının dönüştürücü gücüne şahit oldum. Bu saha deneyimi, kadınların hayatlarının en önemli dönemlerindeki fiziksel, duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına dair anlayışımı pekiştirdi.

Şu anda Türkiye’de Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Eğitim ve öğretim sürecinde bilgimi, uzmanlığımı ve ebeliğe olan tutkumu yeni nesil ebelerle paylaşma fırsatına sahibim. Kendimi öğrencilerimin kadınlara ve ailelere hak ettikleri bakımı vermeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlamaya adamış durumdayım.

Benim tutkum, kadınları bilinçli kararlar vermeleri, doğuştan gelen güçlerini kullanmaları ve kendi bakımlarına aktif olarak katılmaları için güçlendirmektir. Kadınlara; bedenlerine güvenebilecekleri, kendi değerleri ve istekleriyle uyumlu seçimler yapabilecekleri ve kararlara katılabilecekleri özenli ve destekleyici bir ortam oluşturmanın gerekliliğine inanıyorum. Eğitim, rehberlik ve şefkatli bakım yoluyla, her kadının yolculuğu boyunca güçlendiğini, saygı gördüğünü ve desteklendiğini hissetmesini sağlamayı hedefliyorum.