Midwife Voice

Empowering Mothers, Nurturing Birth, Advancing Midwifery Care, Fostering Academic Excellence!

“Empowering your journey is my passion! As a midwife and academic researcher, I provide evidence-based guidance to expectant mothers, professional midwives, and graduate midwifery students. Let’s navigate birth, breastfeeding, and beyond together with personalized support and academic coaching. Join me on this journey!”

Her Anınızda Yanınızdayız

MidwifeVoice.com is built on the principles of compassion, respect, and evidence-based care. I believe in the innate strength and wisdom of women, and I am here to support you every step of the way. From pregnancy and childbirth to postpartum and beyond, my resources are designed to nurture and empower mothers, promoting their physical, emotional, and mental well-being.

Hizmetlerim

Dr. Seda Serhatlioglu

Senin için verebileceğim hizmetlerin bir kısmına aşağıdan ulaşabilirsin.

Birth Preparation
We understand that birth is a transformative and deeply personal experience, and our mission is to empower mothers with the knowledge, resources, and guidance they need to have a positive and empowering birthing experience. Whether you're preparing for your first birth or seeking a different experience this time around, we're here to provide you with the tools and support you need for a fulfilling journey.
Pregnancy Yoga
From nurturing your body during pregnancy to finding balance and strength in the postpartum period, and even bonding with your baby through joyful baby yoga, we'll create a warm and supportive space for you and your little one.
Breastfeeding Training
At Midwife Voice, we believe that every mother deserves the opportunity to have a successful and fulfilling breastfeeding journey. Our comprehensive breastfeeding training program provides the education, resources, and support you need to navigate the challenges and enjoy the numerous benefits of breastfeeding. Join our community today and let us empower you on your breastfeeding journey.
Tenderness of pregnancy
Professional Midwifery Coaching
For midwives, Midwife Voice is not just a platform; it is a community of like-minded professionals dedicated to excellence in midwifery care. I offer comprehensive training programs, academic resources, and mentorship opportunities to support your growth and development as a professional midwife. Whether you are a seasoned practitioner or just beginning your journey, I am here to provide the knowledge and guidance you need to thrive in your practice.
Academic Development
To bachelor and graduate midwifery students and early-stage researchers, I recognize the importance of academic development in advancing the field of midwifery. My platform offers a range of resources, courses, and mentorship programs to enhance your academic skills, foster critical thinking, and facilitate research endeavors. I believe that through rigorous scholarship and evidence-based practice, I can contribute to the body of knowledge and shape the future of midwifery care. Share your experiences, seek support, and join in discussions that will expand your understanding and enrich your journey.

Ebe Sesli bir web sitesi daha fazlasıdır;

EBElerin seslerinin duyulduğu, hikayelerinin paylaşıldığı ve geliştirildiği ortak bir alandır.
Sizi bu dinamik topluluğa aktif bir yapıya girmeye, yol boyunca genel olarak,
  KADIN’ları ve AİLE’lerini davet ederek katılacaksınız .

Mutlu Annelerin Mutlu Yorumları

'' Seda Hanım'a emzirme sürecimdeki tüm desteği için teşekkür ederim. Güler yüzlü ve anlayışlı yaklaşımıyla, ben ve bebeğim için emzirme dönemini son derece stressiz geçirmemizi sağladı. Teorik bilgileri uygulamaya dökmede harika bir danışman. İyi ki yollarımız kesişmiş.''

'' Gebelik sürecimde aklıma takılan her türlü sorumu sabırla cevaplandıran, beni doğuma en iyi şekilde hazırlayan Seda Hanım'a çok teşekkür ederim. Alanında uzman, son derece donanımlı, geleneksellikten uzak yenilikçi yaklaşımlarıyla, annelik sürecine geçişimde bana çok yardımcı oldu. Kendim için yaptığım en iyi şey profesyonel bir ebe ile çalışmaktı.''